slide 0
slide 1
slide 2
slide 3

Gwneud cais am ganiatâd

Os ydych am ffilmio neu dynnu lluniau yng Nghaerdydd neu mewn lleoliad ffilmio preifat, gwnewch gais trwy ein system ar-lein. Gofynnwn i chi wneud cais 7 diwrnod o flaen llaw a 21 diwrnod o flaen llaw ar gyfer ffilmio o’r awyr. Bydd rhaid talu am unrhyw broject gaiff ei ganslo heb roi hysbysiad o 48 awr.

Filmapp-Logo_BW

movie site

Teclyn Cais Ffilmio ar-lein

Swyddfa Ffilm Caerdydd

Adran yng Nghyngor Dinas Caerdydd yw Swyddfa Ffilm Caerdydd, ac mae’n rheoli ffilmio a ffotograffio ar gyfer prifddinas Cymru – dinas fwyaf ffilm-gyfeillgar Cymru.