slide 0
slide 1
slide 2
slide 3

Gwneud cais am ganiatâd

Os ydych am ffilmio neu dynnu lluniau yng Nghaerdydd ar dir Cyngor Caerdydd gwnewch gais trwy ein system ar-lein. Gofynnwn i chi wneud cais 7 diwrnod o flaen llaw a 21 diwrnod o flaen llaw ar gyfer ffilmio o’r awyr. Bydd rhaid talu am unrhyw broject gaiff ei ganslo heb roi hysbysiad o 48 awr. Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-dalu yma:Polisi Canslo ac Ad-dalu Swyddfa Ffilm Caerdydd

Bydd y data personol a ddarperir gennych ar y ffurflen gais neu ymholiad yn cael eu brosesu yn unol a ddeddfwriaeth gyfredol a ddiogelu data. Bydd eich data personol yn cael ei brosesu at ddibenion asesu cais a chadarnhau trwydded i ffilmio. Y Sail gyfreithlon yr ydym yn yn dibynnu arni ar gyfer prosesu eich data personol fel rhan o’r cais yw contract. Gweler ein Polisi Preifatrwydd yma:Polisi Preifatrwydd

Bydd y ffurflen gais ag ymholiad yn cael eu prosesu gan Moviesite, gweler Polisi Preifatrwydd Openbrolly Cyf:Openbrolly Privacy-Policy (1)

Filmapp-Logo_BW

movie site

Teclyn Cais Ffilmio ar-lein

Swyddfa Ffilm Caerdydd

Adran yng Nghyngor Dinas Caerdydd yw Swyddfa Ffilm Caerdydd, ac mae’n rheoli ffilmio a ffotograffio ar gyfer prifddinas Cymru – dinas fwyaf ffilm-gyfeillgar Cymru.