Amdanom ni

Adran yng Nghyngor Dinas Caerdydd yw Swyddfa Ffilm Caerdydd, ac mae’n rheoli ffilmio a ffotograffio ar gyfer prifddinas Cymru – dinas fwyaf ffilm-gyfeillgar Cymru.

Rydym yn galluogi ffilmio’n sydyn ac yn effeithlon trwy ein gwasanaeth gwneud cais, sy’n hawdd ei ddefnyddio. Rydym hefyd yn llawn ddeall faint yw baich a gofynion pob cynhyrchiad, ac rydym yn credu’n gryf mai’r ffordd orau o wneud y ffilmio’n bosib yw trwy sicrhau nad oes gofynion afresymol ar yr ardal y mae’r ffilmio’n digwydd ynddi. Felly mae amser paratoi digonol, cynllunio cywir ac ymgynghori effeithiol yn allweddol.

Ein gwasanaeth:

  • Cynnig cysylltiadau rhwng y sector ffilm ac awdurdodau cyhoeddus.
  • Cydlynu a rhoi cymorth i wneuthurwyr ffilmiau er mwyn iddynt allu sicrhau trwyddedau ffilmio.
  • Rhoi gwybodaeth am amodau lleol a gwasanaethau logisteg.
  • Gweithredu strategaeth farchnata ryngwladol er mwyn hyrwyddo Caerdydd fel lleoliad cynhyrchu ffilmiau o’r radd flaenaf.

Rydym yn ymdrechu’n gyson i wneud ffilmio yng Nghaerdydd yn haws ac rydym yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd y Diwydiant Ffilm o ran hyrwyddo ardaloedd lleol, prifddinas Cymru a’r DU i gyd.

Gallwch gysylltu â Swyddfa Ffilm Caerdydd naill ai dros y ffôn, drwy e-bost, neu drwy anfon cais ar ein system ar-lein awtomataidd er mwyn gofyn am ganiatâd ffilmio.

Ein Cleientiaid

Rydym yn falch o fod wedi gweithio ar rai o brojectau mwyaf y byd ffilm a theledu ac rydym yr un mor falch o fod wedi gweithio ar brojectau llai hefyd. O ffilmiau enfawr a dramâu ffuglen wyddonol poblogaidd i hysbysebion, ffotograffau a fideos cerddoriaeth, rydym yn cynnig gwasanaethau i gyfryngau rhyngwladol yma ym mhrifddinas Cymru.

BBC

bbc

ITV

itv

S4C

s4c

Leopard Usa

leopard

Thames

thames

Tinopils

tinopolis

Splash

splash

Boom Cymru

boom

Ein Cleientiaid

Rydym yn falch o fod wedi gweithio ar rai o brojectau mwyaf y byd ffilm a theledu ac rydym yr un mor falch o fod wedi gweithio ar brojectau llai hefyd. O ffilmiau enfawr a dramâu ffuglen wyddonol poblogaidd i hysbysebion, ffotograffau a fideos cerddoriaeth, rydym yn cynnig gwasanaethau i gyfryngau rhyngwladol yma ym mhrifddinas Cymru.