CYNHYRCHU FIDEO

Rydym yn cydweithio’n fewnol yn ogystal â chyda nifer o gwmnïau cynhyrchu lleol i roi cymorth i ystod eang o gleientiaid gyda’u hanghenion ffilmio. Rydym yn cyfuno i gynhyrchu fideo a graffeg animeiddio o safon uchel er mwyn eich helpu i gysylltu â chynulleidfa ehangach.

Yn ein gwaith, rydym yn cynhyrchu ‘cynnwys creadigol’ ym mhob fformat: rhaglenni dogfen byw, tu ôl i’r llen, digwyddiadau, graffeg symudol, animeiddio 3D.

Cysylltwch â ni nawr i ddysgu mwy am ein gwasanaethau.