GWASANAETHAU CHWILIO

Oes angen help arnoch i ddod o hyd i’r lleoliad perffaith ar gyfer eich cynhyrchiad? Dewch o hyd iddo yma!

Mae Gwasanaethau Chwilio Swyddfa Ffilm Caerdydd yn cynnig profiad a gwybodaeth helaeth i chi ac rydym ar gael i chwilio ar eich rhan yng Nghaerdydd a’r ardal leol.

Ffoniwch i drafod eich project mewn mwy o fanylder ac i sicrhau bod y diwydiant yn gweithio o’ch plaid chi!

Gall chwilio am y safle, lleoliad neu set berffaith mewn lleoliad addas ar gyfer eich cynhyrchiad fod yn broses hirfaith ac anodd. Gan ddefnyddio’n gwybodaeth am Gaerdydd a’r diwydiant – bydd modd i chi ddefnyddio’r gwefannau a’r wybodaeth orau sydd ar gael.

Mae ein cronfa ddata o leoliadau a safleoedd yn helpu i osgoi treulio amser allan yn chwilio am leoliadau newydd.

Rydym yn cynnig y bobl orau yn y diwydiant o ran chwilio am leoliadau:

Mae aelodau Swyddfa Ffilm Caerdydd sy’n chwilio am leoliadau yn brofiadol iawn yn eu gwaith. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn ymateb i’ch cais yn sydyn; bydd hynny’n cadw’ch costau’n isel ac yn rhoi’r gwasanaeth gorau posib i chi.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 029 2078 8562